Ajánlati kötöttség, visszaigazolás

A Szolgáltató 48 órán belül e-mailben visszaigazolja a Felhasználó megrendelését. Ha a Felhasználó nem kapja meg 48 órán belül a visszaigazolást, úgy a Felhasználó mentesül ajánlati kötöttsége alól, a megrendelt terméke(ke)t nem köteles átvenni.

A visszaigazoló e-mail tartalmazza a vásárlás során megadott vásárlói adatokat, a rendelési adatokat, a megrendelt termék(ek) nevét, árát, a választott fizetési és szállítási módokat, a rendelés azonosítóját, valamint ezen felül - amennyiben vannak - a Felhasználó és a Szolgáltató rendeléssel kapcsolatos megjegyzéseit.

A megrendelés leadásakor küldött e-mail nem minősül visszaigazolásnak, csupán a rendelés rendszerünkben történő rögzítésének tényéről tájékoztat.

Adatbevitelihibák javításának lehetőségei

A kosárba rakott termékek a webáruház használata során bármikor - egészen a megrendelés leadásáig - módosíthatók, törölhetők. A kosárba rakott tételek mellett található vezérlőkkel, gombokkal csökkenthető, növelhető a a megrendelni kívánt mennyiség, illetve eltávolítható a kosárból a tétel.

A Pénztár (Cassa) gombra kattintva léphet a kosár áttekintésre, a tovább gomb megnyomása után léphet a szállítási mód választó ablakra, helyes kitöltés után léphet a fizetési mód megadásra. A Tovább gomb megnyomásával léphet a megrendelés áttekíntő oldalra. A Megerősítéssel küldi el a megrendelését. A sikeres megrendelés elküldése után egy emailt küldünk a megrendelés beérkezéséről.

A folyamat során a hibákról, hiányos adatokról üzenetet küld a rendszer. Javítás után tovább léphet.

Lehetőség van regisztrációval illetve regisztráció nélkül használni a webáruházat. Regisztrálás után kap egy emailt, amiben egy linkre kell kattintani a regisztráció aktiválásához. Amennyiben regisztrált felhasználóként ad le megrendelést, a korábbi megrendeléseit elérheti bejelentkezés után.

Regisztráció nélkül leadott megrendelést a kiküldött emailben található egyedi link segítségével tekintheti meg.

------------------------------

Szerződés kötés nyelve: magyar

Szerződés iktatása, utólagos hozzáférés: Szolgáltató a megrendelés beérkezését igazoló emailt 1 hónapig őrzi meg elektronikus formában, utána törlésre kerül.

A visszaigazolt megrendelésről küldött emailt 1 hónapig tárolja elektronikusan, az elkészült munkalapot és számlát elektronikusan tárolja 5 évig visszakereshető formában.

Házhoz szállítás :

A www.autogumiaruhaz.hu  akciós autogumi webáruházban megrendelt termékeket belföldön telefonos visszaigazolás után 1-2 munkanapon belül házhoz szállítjuk . Saját raktárainkban több ezer db gumiabroncs található , de a  gumiabroncsokat a kedvező olcsó árak  érdekében közvetlenül négy  nagykereskedelmi raktárakból és importőröktől  szállítjuk közvetlenül a vevőhöz .

A kiszállítás dija bruttó 900 Ft / termék  magyarország bármely településére .

Fizetés :

Csak készpénzfizetésre van lehetőség. A megrendelt termékek  árát a vevő a termék átvételekor a   a futárnak fizeti. A számlát az áruról és a szállítási költségről a futár adja át a vevőnek az áruval együtt ,  termék mellé csomagolva.

 A vevő vásárlástól való elállás joga :

Elállási jog gyakorlásának menete


Az e pontban foglaltak kizárólag a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személyre vonatkoznak, aki a webáruházból terméket vásárol (a továbbiakban Fogyasztó).

A 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében Fogyasztó a termék átvételének napjától számított tizennégy (14) napon belül jogosult a szerződéstől indokolás nélkül elállni. A Fogyasztó a szerződés megkötésének a napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ha a Fogyasztó elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy e-mail útján) a feltüntetett elérhetőségek igénybevételével a Szolgáltató részére. Ebből a célból a Fogyasztó az elállási nyilatkozat mintát nyomtassa ki és töltse ki.  A Fogyasztó határidőben gyakorolja elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát a Szolgáltató részére.

A Fogyasztót terheli annak bizonyítása, hogy elállási jogát a jelen pontban meghatározott rendelkezéseknek megfelelően gyakorolta.

Mindkét esetben a Szolgáltató e-mailben haladéktalanul visszaigazolja a Fogyasztó elállási nyilatkozatának megérkezését.

Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.

Postai úton történő jelzés alkalmával a postára adás dátumát, e-mailen keresztül történő értesítés esetén az e-mail küldésének idejét veszi figyelembe a Szolgáltató a határidő számítás szempontjából. Javasoljuk, hogy levelét ajánlott küldeményként adja postára, hogy hitelt érdemlően bizonyítható legyen a feladás dátuma.

A Fogyasztó elállás esetén köteles a megrendelt terméket és az annak megvásárlását igazoló számla eredeti példányát a Szolgáltató részére indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszajuttatni. A határidő betartottnak minősül, ha a Fogyasztó a 14 napos határidő letelte előtt a Szolgáltató részére visszajuttatja, vagy kétséget kizáróan bizonyítja, hogy megkezdte a termék visszajutattását.

A termék a Szolgáltató címére történő visszaküldésének költsége a Fogyasztót terheli. A Szolgáltatónak a portósan (utánvéttel) visszaküldött csomagot nem áll módjában átvenni. A termék visszaküldésének költségén kívül az elállás kapcsán a Fogyasztót semmilyen más költség nem terheli.

Ha a Fogyasztó eláll a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb a Fogyasztó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató az elállási nyilatkozaton megadott számlaszámra visszautalja a Fogyasztó által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási (kiszállításért fizetett) költséget is, kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Fogyasztó a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott. A Szolgáltató jogosult a visszatérítést mindaddig visszatartani, amíg vissza nem kapta a terméket, vagy a Fogyasztó nem igazolta hitelt érdemlően, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a Szolgáltató a korábbi időpontot veszi figyelembe. Amennyiben a Fogyasztó nem a rendelés egészétől, csak bizonyos termékektől áll el, a Szolgáltató a visszafizetett összegből jogosult levonni azokat a kedvezményeket, amelyek a visszaküldött termékek megvásárlása nélkül nem illették volna meg a vásárlót. Ilyen kedvezmény lehet például, de nem kizárólag: ingyenes szállítás, mennyiségi kedvezmény, csomagajánlat stb.
A Szolgáltató kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a Fogyasztó részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből vagy a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő károk költségei a Fogyasztót terhelik. Abban az esetben ha a Fogyasztó nem tudja a terméket sérülésmentesen, az eredeti állapotában visszajuttatni, vagy azt használatba vette, a Szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását.

A Szolgáltató kizárólag azon csomagok átvételét vállalja, melyek feladóját egyértelműen be tudja azonosítani. Ezért megkérjük Fogyasztóinkat, hogy az egyértelmű beazonosíthatóság érdekében csomagon feladóként a rendelés leadásakor megadott adatokat (név, cím) írja. 

 Garancia, szavatosság :

Az Önökhöz postázott áru minőségi vizsgán esik át, mind a gyártó részéről, mind a webáruház üzemeltetője részéről. Ha mégis megtörténik, hogy valamelyik termékünk hibás, a törvényben szabályozott keretek között a garancia érvényesíthető. Az eladó az általa eladott termékre a hatályos jogszabályoknak megfelelő szavatossági időt vállal. Az ettől eltérő szavatossági idő vagy jótállás és ennek időtartama az adott áru mellett van feltüntetve. Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 49/2003. (VII. 30.) GKM rendeletben foglaltak az irányadóak. Amennyiben az átvett árucikk hibás, vagy a szállítás során megsérült, azt díjmentesen kicseréljük. Amennyiben erre bármely okból nincs lehetőség, a kifizetett vételárat visszafizetjük.

A www.autogumiaruhaz.hu  autógumi  webáruház üzemeltetője:

Autógumi Áruház Kft
Cégjegyzékszám :12-09-008824
Adószám :24871949-2-12
Telefonszám:06-20-32-43-982
email : autogumiaruhaz@gmail.com
Levelezési cím: 2686 . Galgaguta Kossuth u 117 .
(Nem telephely árúátvátelre nincs lehetőség ! )

Személyes adatok :

A vevők személyes adatainak felhasználása az Adatvédelmi törvény hatályos szabályozásának értelmében történik. Az autogumiaruhaz.hu webáruház a vásárlók adatait a szerződés teljesítése, és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja, illetve alvállalkozóinak (futárszolgálat) átadja. Az alvállalkozók az autugumiaruhaz.hu webáruház által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. A megrendeléskor megadott címen az autogumiaruhaz.hu webáruház ügyfeleit jövőbeni ajánlatairól, akcióiról értesítheti.

"A www.arukereso.hu (arukereso.hu Kft. 1074 Budapest, Rákóczi út 70-72., Adószám: 13282156-2-42, Cégjegyzékszám: 01-09-727285) Megbízható bolt programjának működése érdekében az itt történő vásárlások után a vásárló e-mailcíme, illetve az általa megvásárolt termék megnevezése az arukereso.hu részére továbbításra kerül. Az adattovábbítás célja: vásárlói visszajelzés igénylése és megjelenítése. Az így továbbított személyes adatokat az arukereso.hu Kft. a www.arukereso.hu Adatvédelmi és adatkezelési szabályzatának megfelelően kezeli."


Bármely felmerülő kérdés, kérés esetén forduljon hozzánk bizalommal és keressen minket telefonon, e-mailben és mi mindent elkövetünk, hogy segíthessünk.


 

 

Kosár